Niecodzienna lekcja regionalizmu. Spotkanie z Kapelą Ludową i Zespołem Obrzędowym „Graboszczanie”.

Czemu jestem w zespole „Graboszczanie”

Pozwólcie odpowiem rymowanym zdaniem

I z miłą chęcią odpowiedzią służę.

Bycie w nim, to jak wehikułem czasu podróże.

Jest krzta zabawy, poważnej sprawy, poznanie przeszłości

Jeśli kto ciekawy.

Tam za pomocą inscenizacji

Doświadcza się innej grawitacji.

Nie jest się w pędzie, dostrzega świat

Tak jak to było za dawnych lat.

Ze wschodem ranek

Z zachodem noc

Świat, co przyrody dostrzegał moc

I bogobojność w sobie miał

Mimo, że świat z postępem gnał.

Każdy szanował się nawzajem

Chociaż świat nie był wtedy rajem

Ja w pas się kłaniam

Bardzo dziękuję,

Że na bycie w nim zasługuję.

Anna Sawicka

Regionalizm to bardzo ważne zagadnienie w kształtowaniu procesu edukacyjnego w szkole, gdyż dzięki niemu uczniowie koncentrują się na pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego swojej „Małej Ojczyzny”, poznają specyfikę i historię regionu, pogłębiają więzi międzyludzkie, ale przede wszystkim ugruntowują poczucie tożsamości narodowej i przygotowują się do przyszłego dojrzałego życia.

Cele takie można osiągać w różny sposób, między innymi realizując w czasie lekcji i zajęć dodatkowych treści związane z regionem, organizując spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentując własne środowisko i jego walory poprzez udział w różnorakich konkursach czy lokalnych inicjatywach kulturalnych.

            Możliwość bliskiego kontaktu z tradycją i obrzędami swojego regionu mieli uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej, którzy w dniu 23 stycznia 2024 roku w murach budynku gościli przedstawicieli Kapeli Ludowej i Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie” na czele z założycielką i koordynatorką Panią Zofią Olejko. W uroczystości wzięli również udział: Pani Maria Suwała, Pani Agata Korfanty, Pani Elżbieta Koryto, Pani Jolanta Zarych, Pani Anna Sawicka, Pan Marian Tybor, Pan Jan Dżoń, Pan Bronisław Krzysztyński, Pan Władysław Delimat, Pan Franciszek Czubski, ksiądz proboszcz Jan Szmyd i Pan Marcin Michańczyk.

Spotkanie zainicjowane zostało okrągłym jubileuszem 60-lecia zespołu, powiązanym z wystawą fotograficzną łączącą przeszłość z teraźniejszością. Mieliśmy więc możliwość obejrzenia przepięknych zdjęć (pochodzących z prywatnego archiwum Pani Zofii Olejko i Pana Marcina Michańczyka), pokazujących wycinek historii Grabownicy, sylwetki ciekawych ludzi, nierzadko społeczników i pasjonatów, plenery, rekwizyty i stroje będące świadectwem dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

W trakcie tej niecodziennej lekcji uczniowie wysłuchali prelekcji Pani Zofii Olejko, emerytowanej nauczycielki naszej szkoły, która podzieliła się wspomnieniami dotyczącymi losów swojej rodziny, specyfiką pracy dydaktyczno-wychowawczej, pomysłem założenia kapeli i zespołu, mozolnym gromadzeniem materiałów, trudnościami, ale i radością płynącą z realizacji przedsięwzięcia, a także dokonaniami i sukcesami.

Ponadto uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, nierzadko już im całkowicie obcych, o tradycjach i obrzędach kultywowanych niegdyś w naszej wsi, a także poznali charakterystyczne cechy strojów noszonych dawniej przez ich pradziadków.

Za tak niestandardowe zajęcia młodzież podziękowała zaproszonym gościom koncertem, dzieląc się tym samym swoimi pasjami, zdolnościami i emocjami. Mieliśmy więc możliwość obejrzenia i wysłuchania występów muzycznych w wykonaniu Julii Świątek, Nicoli Maliwieckiej i Dominika Oleniacza, a całość uroczystości poprowadziła Julia Barszczowska i Anna Wojdanowska.

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował przedstawicielom „Graboszczan” za przyjęcie zaproszenia i wskazał, jak nieocenioną rolę w kształtowaniu charakteru młodego człowieka ma poznawanie swoich korzeni, pielęgnowanie związków z historią i tradycją, a także bezpośrednie odkrywanie, niestety zapominanych już, walorów dziedzictwa kulturowego.

            Powyższy projekt nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, dlatego dziękujemy przede wszystkim Pani Zofii Olejko za podzielenie się swoim doświadczeniem i refleksjami, członkom Kapeli Ludowej i Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie” za wytrwałość i pasję, dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Brzozowie Panu Jerzemu F. Adamskiemu i Pani Agnieszce Adamskiej za udostępnienie zdjęć i możliwość przygotowania wystawy fotograficznej, a także Panu Marcinowi Michańczykowi i Panu Dariuszowi Barańskiemu za utrwalenie w kadrze tego, czego jesteśmy świadkami.

Parafrazując wiersz Pani Anny Sawickiej, warto zapamiętać, że wprowadzanie zagadnień regionalizmu do edukacji szkolnej może być swoistą podróżą wehikułem czasu, a dla dzieci lekcją, którą będzie się pamiętać przez całe życie. A o to przecież w nauczaniu chodzi…

Autor: Mariusz Hałasik

Foto: Dariusz Barański