29.09.2022 R. – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu

29.09.2022 r. (czwartek) w godzinach od 8:30 do 14:00

oraz brakiem możliwości podpięcia agregatu prądotwórczego

w/w dzień będzie wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dla uczniów klas 0 – VIII.

Jeżeli ktoś z rodziców, w danym dniu, będzie potrzebował zapewnienia opieki nad dzieckiem, to proszę taką informację przekazać do sekretariatu szkoły w terminie do 28.09.2022 r. (środa) do godziny 15:00.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik